Kaymakamlık onayı ile geçici olarak görevlendirilenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında; “Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, hu Karar kapsamında bulunan personelden;…

c) Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen okul sporları, halk oyunları ve izcilik faaliyetleri ile Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihlerde kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa hu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilen personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti, görev süresi ve diğer hususlar belirtilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Hükümde her ne kadar bu kapsamdaki görevlendirme işleminin hangi makam tarafından yapılacağı belirlenmemiş ise de Kararda; genel olarak Bakanlığımız taşra teşkilatında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerden asıl görevlerinin dışında başka görevleri yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilenlerin görevlendirme işlemlerinin. Bakanlık veya valilik onayı ile yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 07.02.2023 tarih ve 70028794 sayılı görüş yazısında; “Bu çerçevede, “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde” görev yapmak üzere kaymakamlık onayı ile geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin bu geçici görevleri sürecinde ek ders görevlerini yapmış sayılmaları bakımından, görevlendirme onaylarının valilik onayına dönüştürülmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir